ARKIV

Klikk på aktuell tittel for detaljert informasjon.

Skal gjøres om våren slik at lakselusnivået er så lavt som mulig når villaksmolten vandrer ut i havet.

“Laksehospitalet” HeliXiR er en ny metode for avlusing av laks som sparer miljøet for utslipp