ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC er en uavhengig non-profit organisasjon som ble opprettet i 2010 og som forvalter ulike standarder utarbeidet for ansvarlig havbruk. ASC tilsvarer Marine Stewardship Council (MSC) som utarbeider standarder for villfanget fisk.

En ASC – sertifiseringen for ansvarlig oppdrett av sjømat gjør det mulig å vise våre kunder og samfunnet for øvrig at vår produksjon av mat foregår på en måte som reduserer miljømessig påvirkning fra vår oppdrettsvirksomhet, at vi tar hensyn til nærområdet vårt og har gode arbeidsforhold for ansatte.

For å sertifiseres etter ASC sin standard for laks må oppdrettere innfri en rekke krav som omhandler planlegging, utvikling og drift av produksjonssystemer for laksen.

Standarden fokuserer på produksjon og direkte innsatsfaktorer til produksjonen. Kravene i standarden bygger på anerkjent beste praksis, og er et utgangpunkt for kontinuerlig forbedring. Den vil jevnlig oppdateres for å gjenspeile de nyeste og beste vitenskapelige data, styringspraksis og teknologi.

ASC – miljømerket viser forbrukere at matvaren er produsert på en ansvarlig måte.

Les mer om ASC-standarden HER

 

Miljøsertifiserte lokaliteter (eller i ferd med å sertifiseres)

Alle våre anlegg er sertifisert etter miljøstandarden Global.G.A.P., og Måsøval har som mål å vurdere alle anlegg opp mot miljøstandarden ASC – Aquaculture Stewardship Council.

Vi tilstreber å drive akvakultur med minst mulig miljøbelastning og sosial ansvarlighet. En ASC-sertifisering stiller krav om at dette dokumenteres offentlig.

Oppdatert informasjon om våre anlegg med utvidet dokumentasjon om ASC-sertifiserte (eller lokaliteter som er i ferd med å bli sertifisert) finnes på denne siden. Historisk data finnes i Miljørapportene.

 

Lokalitet Status
Bukkholmen Global.G.A.P. sertifisert
Espnestaren Global.G.A.P. sertifisert /
ASC-sertifisert
Fjølværet Global.G.A.P. sertifisert
Lamøya Global.G.A.P. sertifisert
Måøydraga Global.G.A.P. sertifisert
Langøya Global.G.A.P. sertifisert
Kistvika Global.G.A.P. sertifisert
Kattholmen Global.G.A.P. sertifisert
Lyngværet Global.G.A.P. sertifisert
Or Global.G.A.P. sertifisert
Laksåvika Global.G.A.P. sertifisert