Espnestaren

Lokalitetsnr:                         32677

Kommune:                             Frøya

Art:                                           Laks

Kapasitet:                              4680 t

DRIFTSLEDER:                        Arvid Sørdal (arvid@masoval.no)

Miljøsertifisert:                    Global.G.A.P. /                                                                                         Under ASC-sertifisering

 

 

Dødelighet på fugl eller pattedyr (publiseres innen 30 dager av hendelser)

Dato, antall og art
Ingen registrerte dødsfall på sjøpattedyr og fugl siste 6 måneder for lokaliteten

 

Rømminger (publiseres innen 30 dager, rapporteres også umiddelbart til Fiskeridirektoratet)

Dato Antall og hendelsesforløp
 08.12.2016 1 fisk. I forbindelse med undersøkelse av en fisk mistet veterinær fra fiskehelsetjenesten en laks på sjøen. Det var montert sikkerhetsnett, men veterinær var plasserte litt utenfor nettets rekkevidde og fisken falt i sjøen.

 

Uforklarlige tap (rapportert ved slakting)

Dato Antall
Ingen (rapporteres ved slakting)

Uforklarlig tap beregnes som: antall utsatt smolt –  dødelighet – slakt.
Beregningen skal sikre kontroll på fisken og avdekke alt tapt av fisk som ikke kan forklares eller dokumenteres.

Lakselus

Oppdateres hver uke