Måøydraga

Lokalitetsnr:                         12370

Kommune:                             Frøya

Art:                                           Laks

Kapasitet:                              1560 t

DRIFTSLEDER:                        Arvid Sørdal (arvid@masoval.no)

Miljøsertifisert:                    Global.G.A.P.

 

Lakselus

Oppdateres hver uke