Bærekraft

Måsøval Fiskeoppdrett AS ønsker å være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Langs kysten vår har vi gode forutsetninger for å produsere sunn mat til en voksende global befolkning. Norsk oppdrettsnæring ser for seg en femdobling av produksjonen i løpet av de neste 40 årene og denne utviklingen ønsker Måsøval å være en del av på en bærekraftig måte.

Noen av våre satsninger i dette arbeidet er:

  1. Frivillig miljøsertifisering
  2. Bygging av «Laksehospitalet» HeliXir
  3. Innføring av Energiledelse
  4. Elektrifisering av alle våre matfiskanlegg

 

Norsk oppdrettsnæring har fokus på en bærekraftig utvikling av næringen og det blir benyttet betydelige ressurser til forskning og utvikling.

Bærekraftig utvikling

«Utvikling som imøtekommer dagens behov

uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987)