Begynner i Måsøval etter 8 år som ordfører

https://www.froya.no/nyheter/berit-får-nøkkelrolle-i-måsøval