Måsøval Fiskeoppdrett AS har etablert seg i Blått kompetansesenter

 

hav og sjø - Berre

 

 

Blått Kompetansesenter skal være et forsknings- og kompetansesenter for «blå næringer» innen fiskeri og havbruk, og er ment å være en kobling mellom utdanning på videregående skole og høyere nivå, samt bidra til å koble utdanning, næring og forskning innen det marine området.

«De blå næringene» kobles sammen og gir ringvirkninger – i Norge, og kanskje utover landets grenser.

Vi tror at Blått Kompetansesenter vil få stor betydning både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Når forskning, næring og utdanning samarbeider, skapes arenaer for innovasjon og utvikling.

Måsøval ønsker å ta del i utviklingen av havbruksnæringen og er overbevist om at en etablering i Blått Kompetansesenter vil bidra til ytterligere utvikling og vekst.