Fiskehelsesjef fra AquaGen

Han kommer fra stillingen som produksjonsdirektør i Aquagen, opplyser Måsøval Fiskeoppdrett.

Arnfinn Aunsmo er utdannet veterinær fra Edinburgh University og med doktorgrad i epidemiologi fra Norges Veterinærhøgskole med tittelen «Helserelaterte tap i matfiskoppdrett av laks – kvantifisering, risikofaktorer og økonomisk betydning». Han har arbeidet videre med de samme problemstillingene som Biologi- og ernæringssjef i SalMar og i forskerstilling ved Norges Veterinærhøgskole.

Aunsmo har tidligere arbeidet som fiskehelseveterinær i gamle Havbrukstjenesten og som prosjektleder i VESO.

Kontroll med lakselus har vært en sentral del av både forskningsarbeid og i ulike stillinger i næringa, og kontroll med lus vil være en sentral del av arbeidet i Måsøval.

Han har en allsidig bakgrunn fra fiskehelse og optimalisering av biologisk produksjon i lakseoppdrett med fokus på tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet. Dette er områder Måsøval ønsker å styrke seg på og videreutvikle i årene framover. Vi ser fram til å kombinere faglig bakgrunn med praktisk arbeide og utviklingsarbeider i Måsøval. Vi er svært tilfreds med ansettelsen og ser dette som  en styrking av vår kompetanse og kapasitet innenfor biologi og fiskehelse. Vi ønsker Arnfinn velkommen til oss i Måsøval og ønsker lykke til med nye arbeidsoppgaver, sier daglig leder Asle Rønning i Måsøval Fiskeoppdrett.