GlobalG.A.P.

Måsøval Fiskeoppdrett har vært GlobalG.A.P. sertifisert siden 2013 

GLOBALG.A.P. er en forretning-til-forretningsstandard for å sikre trygg og bærekraftig matproduksjon.

GLOBALG.A.P. samler produsenter av sjømat og eksportører, salgs og markedføringsleddet  for å gi trygg mat til forbruker.

GLOBALG.A.P. standarden setter strenge kriterier for god akvakulturpraksis som oppdrettere må oppfylle, hvis de ønsker selge sertifisert laks. Med GLOBALG.A.P. sertifisering er man sikret at laksen som selges til forbruker kan spores tilbake til korrekt lokalitet og anlegg.

GGN-merkenavnet GLOBALG.A.P. sertifisert sikrer at hele produksjonsprosessen er sertifisert og forbruker kan sjekke hvor laksen de har kjøpt ble produsert. Ved hjelp av det 13-sifrede nummeret på emballasjen kan de slå opp opprinnelsen til produktet og hvordan lokaliteten ser ut mens de fremdeles er i butikken.

GlobalGAP søkedatabase

GlobalGAP sertifikat for Måsøval Fiskeoppdrett