GlobalG.A.P.

Det Norske Veritas foretok en GlobalG.A.P. revisjon av vårt kvalitetssystem, settefisk-anlegget og alle våre matfiskanlegg i begynnelsen av november 2013. Vi fikk bekreftet at vår drift er i henhold til sertifiseringens strenge miljøkrav og ble i desember 2013 sertifisert som GlobalG.A.P. produsent.

Vårt GGN. er 4052852664233

Global G.A.P sertifikat

Global GAP- sertifikat 2015 -2016

GlobalG.A.P. er en internasjonal standard for matvaresikkerhet og er en frivillig sertifisering for alle som driver med matvareproduksjon i verden.

Hovedkravene for å bli sertifisert gjennom GlobalG.A.P. er å minimere miljømessig påvirkning på oppdrettsoperasjoner, redusere bruk av kjemikalier og at bedriften har en ansvarlig tilnærming til ansattes helse i tillegg til god dyreomsorg.

GlobalG.A.P. har utviklet sandarder for både landbruk og havbruk. Standarden er til for forbrukere for å vise at matvaren, – i dette tilfellet oppdrettslaksen, er produsert i henhold til de strenge kravene som må til for å bli sertifisert som GlobalG.A.P – produsent.

 

GlobalGap-standarden forsikrer forbrukerne om at laksen har blitt produsert på et oppdrettsanlegg under følgende krav:

  • Lav miljømessig påvirkning ved oppdrettsoperasjoner
  • Redusert bruk av kjemikalier
  • En ansvarlig tilnærming til ansattes helse og sikkerhet
  • Redusert bruk av kjemikalier