Klageprosedyrer

Ved Måsøval Fiskeoppdrett AS blir klager betraktet som et viktig virkemiddel for å kvalitetssikre alle ledd i organisasjonen for på den måten å kunne sikre en kontinuerlig forbedring.

Prosedyren «Prosedyre for behandling av reklamasjoner/klager på produkt solgt til kunde» er etablert for å sikrer at alle kunder vil oppleve en ensartet behandling, og for at Måsøval Fiskeoppdrett AS skal oppleve at klagen skal være av minst mulig belastning med tanke på både omdømme og økonomi.

Prosedyren «Prosedyre for klagebehandling» er etablert for å sikre at klager (og den som fremlegger klagen) blir behandlet og ivaretatt på en ryddig måte. Vi i Måsøval Fiskeoppdrett AS setter pris på alle tilbakemeldinger som kan bidra til å hjelpe oss med å forbedre vårt arbeid. Alle klager blir tatt på alvor, og vi vil gjøre vårt ytterste for å prestere i henhold til hva som forventes av oss.

Prosedyrene oversendes ved å rette en henvendelse til post@masoval.no