Kontroll på lusa

Kontroll på lusa!

Lusenivå i Måsøval er i snitt i alle merder i november 0,04 kjønnsmodne holus. Tallet i 2017 var 0,16 og i 2016 var det 1,07 holus i snitt i Måsøval sine merder i november. Vi har ikke behandlet noen merder i oktober eller november i år, 1 ½ merd ble behandlet i september.

Fra september har vi behandlet 1 ½ merd i 2017, i 2016 ble det behandlet nesten 90 merder og i 2015 nesten 50 merder i samme periode.

Disse gode resultatene kommer av et kontinuerlig og godt arbeid med rensefisk på alle våre lokaliteter. Vi har utsettsplaner, det er rensefiskansvarlige som følger opp fôring, skjul og stell av rensefisk og vi flytter rensefisk mellom merder for å ta de få lusene som finnes. I tillegg gjøres det godt arbeid hos alle våre naboer slik at smittepress er lavt i hele regionen.

Vi har fortsatt mye å utvikle i bruk av rensefisk, men ingen tvil om at det gir effekt. Stor takk til alle som hver dag arbeider med rensefisk og som har bidratt til kjemperesultat i høst!