Måsøval skal stå for drift av undervisningskonsesjon

https://www.froya.no/nyheter/avtale-med-måsøval-sikrer-skolen-100-millioner