Kvalitet

Måsøval Fiskeoppdrett AS er opptatt av miljø og kvalitet i alle ledd.

Kravspesifikasjoner fra kunder, nasjonale standarder og våre egne retningslinjer danner grunnlaget for det produktet vi leverer ut i markedet. Dette sammen med etterlevelse av lover og forskrifter gjør at alle som spiser laks fra Måsøval skal være trygg på at de spiser mat som er både sikker og sporbar.

For å dokumentere vårt miljøvalg bedre ovenfor våre kunder har Måsøval valgt å sertifisere seg etter den frivillige miljøstandarden GlobalG.A.P. Dette er en internasjonal standard for matvaresikkerhet for alle som driver med matvareproduksjon i verden.

Standarden ivaretar miljø i forhold til produksjon og de ansattes arbeidsmiljø. Fokusområder i standarden er mattrygghet basert på prinsippene om risikovurdering, miljøbeskyttelse og gode akvakulturprosedyrer. Dette bidrar til å minimalisere produksjonens påvirkning på miljøet, globale kriterier for arbeidsmiljø og de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Les mer om standarden under fanen miljø eller på deres hjemmeside ved å trykke på logoen nedenfor.