HeliXiR

Havbruk er blant Norges største og viktigste næringer og er en svært effektiv matproduksjon.

Lakselus er ett av de største utfordringene for oppdrettsnæringen i Norge, – så vel som i andre land, og næringen legger store ressurser med tanke på å finne gode løsninger for å løse disse utfordringene.

Måsøval Fiskeoppdrett AS ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av næringen og satser derfor stort på laksehospitalet HeliXiR.

HeliXiR skal bidra til å redusere bruken av kjemikalier og helt eliminere utslipp i miljøet.

Innovasjon Norge har støttet prosjektet med 18 millioner kroner.