Historie

Måsøval Fiskeoppdrett AS er en familieeid bedrift på Frøya i Sør-Trøndelag. Bedriften ble opprettet av Edvin Måsøval og sønnene Bjørn og Karsten januar 1973. Bedriften startet først med oppdrett av regnbueørret, og litt senere med laks i 1977. Familien er således blant pionerne innen oppdrett av laks og ørret.  Edvin Måsøval døde i 1978 og da overtok sønnene Bjørn og Karsten alle aksjene i selskapet. Etter brorens død i 1991 overtok Karsten hele eierskapet i Måsøval Fiskeoppdrett AS. I dag eies selskapet av Lars og Anders Måsøval, – sønnene til Karsten og Marion Måsøval.

 

Gammelt bilde av Karsen

 

På 80-tallet prøvde man seg både med utsett av hummer og klekking av torsk, noe som ikke lyktes.

Måsøval Fiskeoppdrett AS har hatt en kontrollert vekst, og siden starten i 1973 har selskapet kjøpt seg inn G. Espnes Fiskeoppdrett på Frøya, Brattøyfisk i Frei og Vikan Fishfarm på Hitra. Selskapet har også kjøpt et settefiskanlegg fra Frøya Edelfisk og et settefiskanlegg fra Marine Harvest på Hitra. I 2009 ble selskapet tildelt en ny lakse- konsesjon, og i 2011 kjøpte Måsøval oppdrettsselskapet Lernes i Hemne med fire konsesjoner.

I dag har Måsøval Fiskeoppdrett AS totalt ni konsesjoner og har drift på syv lokaliteter for matfiskproduksjon av laks,
– hovedsakelig på Frøya, men også i Kristiansund og på Kyrksæterøra.

Kart over lokaliteter