Historie

Måsøval Fiskeoppdrett AS er en familieeid bedrift på Frøya i Trøndelag. Bedriften ble startet av Edvin Måsøval og sønnene Bjørn og Karsten i januar 1973. De startet med oppdrett av regnbueørret, og i 1977 med laks . Familien er blant pionerne innen oppdrett av laks og ørret.  Edvin Måsøval døde i 1978 og sønnene Bjørn og Karsten overtok alle aksjene i selskapet. På 80-tallet ble det prøvd med utsett av hummer og klekking av torsk, men dette lyktes ikke.

Etter brorens død i 1991, overtok Karsten eierskapet i Måsøval Fiskeoppdrett AS. Selskapet eies nå av Lars og Anders Måsøval som er Karsten og Marion Måsøvals sønner.

Gammelt bilde av Karsen

Måsøval Fiskeoppdrett AS har hatt en kontrollert vekst siden oppstarten.
Selskapet kjøpt seg inn G. Espnes Fiskeoppdrett på Frøya, Brattøyfisk på Frei og Vikan Fishfarm på Hitra. Selskapet har kjøpt et settefiskanlegg fra Frøya Edelfisk og et fra Marine Harvest på Hitra. I 2009 ble selskapet tildelt en ny lakse- konsesjon, og i 2011 kjøpte Måsøval oppdrettsselskapet Lernes i Hemne med fire konsesjoner.

I dag har Måsøval Fiskeoppdrett AS totalt ni konsesjoner og har drift på syv lokaliteter for matfiskproduksjon av laks i kommunene Frøya,  Kristiansund, Hemne og fra 2020 i Aukra Kommune.

Kart over lokaliteter