Selskapstruktur

Måsøval Fiskeoppdrett AS  eies av Måsøval Eiendom AS, som er eiet likt mellom brødrene Anders Måsøval og Lars Måsøval med 99,8 % av aksjene. Foreldrene Karsten og Marion Måsøval eier 0,2 % av aksjene.

 

Organisasjon

Selskapet var med på å starte Norway Royal Salmon ASA (NRS) i 1992 etter konkursen i FOS. Måsøval Fiskeoppdrett AS har hatt en kontrollert vekst. Det er investert i to settefiskanlegg (oppkjøp) som drives av Måsøval Settefisk AS. I 1997 startet Måsøval Fiskeoppdrett AS samdrift med Gunnar Espnes. Dette er et samarbeid som med årene har formalisert seg gjennom eierskap i Gunnar E. Fiskeoppdrett AS der Måsøval eier 66% av aksjene.