Periodisk ASC revisjon

I tidsrommet 5. – 6. desember 2017 vil det bli gjennomført ekstern tredjepartsrevisjon på lokaliteten Espnestaren (Frøya kommune) med sikte på opprettholdelse av sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på Blått Kompetansesenter på Sistranda.