Rabben Barnehage

Rabben barnehage ble stiftet i 2013 av tre driftige damer og har et personale med høy pedagogisk kompetanse. De er opptatt av at barna skal lære om Frøya og de ønsker å nyttiggjøre seg det øya har å by på. Frøya er en viktig oppdrettskommune og vi i Måsøval er stolt av samarbeidet med barnehagen. Sammen ønsker vi å bidra til kunnskapsformidling om en viktig næring, samt skape stolthet over å være en del av en fantastisk vakker kystkommune.

Avtalen omfatter besøk både på matfisk- og settefiskanlegg og har så langt vært en berikelse for alle parter.

Vårt samarbeide er ment å bidra til:

  • Helhetlig læring om laksen
  • Deltagelse i ulike prosesser som omhandler laksen gjennom hele året
  • Utvikle kreativitet og utforskertrang
  • Empati og omsorg for dyr
  • Begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling

 

Les om barnehagen sitt prosjekt » Fra rogn til laks» på bloggen deres:

http://rabbenbhg.blogspot.no/2015/02/prosjekt-fra-rogn-til-laks-som-en-del.html