Samarbeidspartnere

Måsøval Fiskeoppdrett AS ønsker å bidra til arbeidsplasser langs kysten, samt kunnskapsformidling om oppdrettsnæringen. Vi vil bidra til stolthet over den viktige næringen vi er så heldig å være en del av og har derfor inngått en samarbeidsavtale med Rabben barnehage for på den måten å kunne nå barna så tidlig som mulig. Når formidlingen skjer i et samarbeid mellom en oppdrettsaktør og et pedagogisk kompetansemiljø mener vi å kunne utføre dette på en måte som bidrar til stolthet og nysgjerrighet.

Vi samarbeider også med Frøya Videregående skole og barne- og ungdomskoler på Frøya. Dette samarbeidet vil bli nærmere presentert i en egen fane med tekst og bilder.

Inntil videre kan dere lese om vårt samarbeid med Rabben Barnehage og Kråkøy Slakteri AS. Sett forhold til de store lakseslakteriene i Norge er dette et lite familieeid slakteri som er en viktig hjørnesteinsbedrift i Roan kommune. Måsøval er den største leverandøren av laks til dette Kråkøy Slakteri AS,  og vår tilknytning til slakteriet bidrar til å opprettholde viktige arbeidsplasser i et lite kystsamfunn.