Samfunnsansvar

Globalt

Måsøval Fiskeoppdrett AS er bevisst sitt samfunnsansvar, og har etter en gjennomgang av sine satsinger på humanitære prosjektet bestemt seg for å samle det meste av innsatsen på å bygge en ny skole i Burkina Faso.

I samarbeid med Plan Norge blir det nå bygget en ny skole i Barrin-Mokin Yasce, på landsbygda i det vestafrikanske landet Burkina Faso.

Skolen skal gi plass for fire hundre elever, med tre klasserom, to latriner og tre lærerboliger med egne kjøkken og latriner. Det skal også bores brønn så alle får tilgang til reint vann, og settes opp solcelleanlegg så skolen kan benyttes til voksenopplæring på kveldene. Inventar og lærermateriell er det også tatt høyde for, samt opplæringsprogram for lærerne.

Prosjektet skal stå ferdig i løpet av første halvdel av 2015.

Måsøval er kommet fram til at vi er bedre tjent med å samle innsatsen på et stort prosjekt i stede for å spre det ut over flere småting. Vi føler på samfunnsansvaret og har mulighet til å bidra der behovet er størst.  Etter vurdering av flere organisasjoner og konsept kom vi fram til at Plan Norge var den riktige samarbeidspartneren for oss denne gangen.

Skolen skal gi plass for fire hundre elever, med tre klasserom, to latriner og tre lærerboliger med egne kjøkken og latriner. Det skal også bores brønn så alle får tilgang til reint vann, og settes opp solcelleanlegg så skolen kan benyttes til voksenopplæring på kveldene. Inventar og lærermateriell er det også tatt høyde for, samt opplæringsprogram for lærerne.

Se oppdatert informasjon på facebook

Nærmiljø

Til tross for at vi i Måsøval har valgt å samle det meste av innsatsen Globalt ønsker vi å støtte barne- og ungdomstiltak i de kommunene vi er lokalisert.

Gjennom å samarbeide med skoler og barnehage håper vi å kunne bidra til at vår kommende generasjoner blir kjent med kyst-Norge og den fantastiske næringen vi er en del av. Vi har et godt samarbeide med skoler og barnehage og vil i fellesskap å bidra med kunnskap og gode opplevelser.

Vi tar imot skoleklasser og grupper av barn og unge på besøk både fra inn- og utland, noe som har vært berikende også for oss i selskapet.

 

Måsøval 7