Matfisk

Laksen holdes i merder i hav og fjorder i 14–22 måneder. Når fisken har en vekt på 4–6 kilo er den matfisk og klar for slakting.

Laksen fraktes med brønnbåt til slakteriet. Der blir den bedøvet, avlivet, sløyd og vasket. Deretter blir den sortert etter størrelse og kvalitet før den blir lagt på is.

Etterpå går veien videre enten til foredling i Norge, til fiskebutikken eller den blir sendt med bil eller fly til ca. 100 land verden over.

 

Fra rogn til fat

 

Oppdrett av laks er en av Norges største og viktigste eksportnæringer, og Norge er en verdensledende produsent og eksportør av fersk og frossen laks.