Havets gull får strøm fra land

Måsøval Fiskeoppdrett AS oppnår store energi- og miljøgevinster ved å elektrifisere alle sine matfiskanleggene.

«Vi gikk fra å ha nærmest ensidig fokus på produksjon til et mer helhetlig syn som også rommet et bærekraftig energiforbruk.»

Les mer om vår jobb med energiledelse og elektrifisering av matfiskanlegg på Enova sine sider.

Se også innslag på NRK Midt-Nytt