Våravlusning

Les om samordnet våravlusing på Adresseavisen

Samordnet våravlusning:

 • Skal gjøres om våren slik at lakselusnivået er så lavt som mulig når villaksmolten vandrer ut i havet.
 • Lovpålagt aksjon der alle oppdrettsselskap i ulike områder er pålagt å avluse samtidig.
 • I Sør-Trøndelag og Nord-Møre skal avlusingen 2015 skje i uke 13, 14 og 15.
 • I dette området er ni oppdrettsselskap og 76 lokaliteter omfattet.
 • På grunn av resistensproblemer er det åpnet for at avlusing kan skje med rensefisk eller mekaniske metoder.
 • Likevel var det ved 49 av de 76 lokalitetene planlagt å behandle med medikamenter eller hydrogenperoksid. En del steder vurderes også det gamle middelet slice brukt i tillegg for å hindre nye påslag.
 • Rensefisk er planlagt brukt ved 16 lokaliteter.
 • I stedet for behandling slaktes laksen ut ved en håndfull lokaliteter der det er for mye lus.
 • Vanligvis er grensen 0,5 kjønnsmodne lus i gjennomsnitt per fisk. For våravlusingen er grensen 0,1 lus.

Selskapet som er omfattet av våravlusningsplanen for Sør-Trøndelag og Nord- Møre 2015 er:

 • Måsøval Fiskeoppdrett
 • Lerøy Midt
 • Pure Farming
 • Aqua Gen
 • Ervik Laks & Ørret
 • Knutshaug Fisk
 • Refsens Laks
 • Salmar med underselskapet Aqua Culture Engineering
 • Marine Harvest med underselskapene Fish Feed og ST stamfisk